idee architecten

Opgericht in 2008 en staat onder leiding van Suzana Lopes da Silva
Gespecialiseerd in scholen, kindercentra en ver
bouwingen van woonhuizen

Projecten

" idee architecten ontwerpt van idee... tot gebouw "

Creatieve persoonlijke oplossing

Idee architecten streeft naar een creatieve persoonlijke oplossing, waarbij de functionele bruikbaarheid van het ontwerp voorop staat.

Spin in het web

Idee architecten wordt geleid door architecte Suzana Lopes da Silva, die al jaren met veel plezier en enthousiasme een scala aan projecten ontwerpt en realiseert. 
Indien nodig schakelt zij externe adviseurs in. Voor het uitwerken van een project werkt zij samen met technische tekenaars en bouwkosten deskundigenAlles gebeurt onder haar verantwoordelijkheid; zij is de spin in het web.

Custom made

Open communiceren met alle betrokken partijen en het vertalen van de ideeën en wensen van de opdrachtgever naar een “custom made” ontwerp zijn belangrijke kwaliteiten van idee architecten.

Klik tussen opdrachtgever en architect

Bij de keuze van een architect is de wederzijdse klik tussen de opdrachtgever en de architect van essentieel belang. Het is belangrijk dat beide partijen hetzelfde ambitieniveau nastreven en dat zij dit in een open dialoog met elkaar bespreken. Het gaat dan om zaken als esthetische uitstraling, bouwbudget, kwaliteit van de toe te passen materialen en de planning van het proces.

Curriculum Vitae

Drs. Ir. Suzana Lopes da Silva

Enthousiast

 

Creatief

 

Betrokken

 

Communicatief

 

Doorzetter

2008
idee architecten,
eigenaar
2008
2000
Zelfstandig
architect
2000
1999-2008
Topos
Architecten,
project architect,
Waddinxveen
1999-2008
1997-1999
Welstand en
Monumenten,
planbeoordelaar
Gemeente
Utrecht
1997-1999
1996
De Weger,
ontwerper, 
Rotterdam
1996
1995
De Jong Hoogveld
de Kat, assistent
ontwerper,
Utrecht
1995
1994
Veenendaal +
Bos,
assistent
ontwerper,
Amsterdam
1994
1993
Architekten Cie,
assistent
ontwerper,
Amsterdam
1993
1993
Bouwkundig
ingenieursdiploma,
architectuur,
TU Delft
1993
1986
Psychologie
propedeuse
diploma,
UVA Amsterdam
1986
1984
VWO-diploma,
Herman Jordan
Lyceum, Zeist
1984

Contact

idee architecten
Willem van Aelststraat 4
2612 HR Delft
06 40078065
info@idee-architecten.nl
www.idee-architecten.nl
Architectenregister 1960701022, BNA
KVK Haaglanden 273 19 571