massastudie Edith Stein College Den Haag

Studie 2012

In deze massastudie is gekeken naar de inpassing van het schoolvolume aan het Louis Couperusplein in het centrum van Den Haag.
Er is onderzocht in hoeverre delen van de bestaande school behouden zouden kunnen blijven. De kapelzaal, die op dit moment dienst doet als mediatheek, en de gevel hebben een monumentale waarde. Er zijn drie modellen gemaakt, waarvan er hier twee getoond worden. Eén model met behoud van de kapelzaal, één model met behoud van de voorgevel en één model met volledige nieuwbouw. De voorkeur van de school gaat uit naar het model waarbij de kapelzaal behouden blijft.

Contact

idee architecten
Willem van Aelststraat 4
2612 HR Delft
06 40078065
info@idee-architecten.nl
www.idee-architecten.nl
Architectenregister 1960701022, BNA
KVK Haaglanden 273 19 571